Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest i co zawiera?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest i co zawiera?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (w skrócie KIP) to jeden z dokumentów, który trzeba zorganizować przed rozpoczęciem inwestycji, która może mieć wpływ na środowisko. W karcie znajdują się niezbędne informacje o planowanej inwestycji. Zobacz, co warto wiedzieć o karcie informacyjnej przedsięwzięcia: w jaki sposób można ją pozyskać, co zawiera i gdzie można ją załatwić?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, w którym można znaleźć informacje odnośnie do tego, jaki wpływ na otoczenie i środowisko może mieć przeprowadzenie planowanej inwestycji. Tego typu karta jest zazwyczaj niezbędna w przypadku następujących inwestycji: budowy domu jednorodzinnego, budowy farmy fotowoltaicznej oraz budowy obiektu takiego jak np. stacja paliw czy skup złomu. Karta jest przygotowywana w związku z planowaną inwestycją i musi zostać dołączona do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

KIP zawiera dokładny opis założeń inwestycji, która ma powstać na danym terenie. Ten dokument powinien zostać uzupełniony w poprawny sposób, a pomóc w tym mogą specjaliści w tej dziedzinie. Karta informacyjna przedsięwzięcia Toruń stworzona przez profesjonalistów, którzy mają odpowiednie wykształcenie oraz wiedzę powinna zostać zaakceptowana przez odpowiednie organy decyzyjne. Warto więc zainwestować w pomoc osób, które wiedzą jak przygotować KIP – pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu oraz nerwów.

KIP – co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Zakres informacji, który powinien znajdować się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, został dokładnie opisany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Według ustawy w karcie powinny znaleźć się informacje o:

– położeniu, rodzaju i skali inwestycji,

– rodzaju technologi, która będzie zastosowana podczas realizacji inwestycji,

– rozwiązaniach, które mają za zadanie chronić środowisko,

– powierzchni, którą zajmie inwestycja.

Jak więc widzisz, KIP musi zawierać podstawowe informacje na temat planowanej inwestycji. W dokumencie musi także znaleźć się informacja na temat tego, jaki wpływ na środowisko może mieć inwestycja w przyszłości. Żadne informacje na temat planowanej inwestycji nie powinny zostać zatajone, a inwestor musi także przedstawić w karcie swoje pomysły na to, jak minimalizować negatywne skutki inwestycji na środowisko. Dobre rozwiązania, które mają na celu ochronę środowiska, mogą poskutkować wydaniem pozytywnej decyzji, dlatego warto dobrze jest się zastanowić nad informacjami, które pojawią się w KIP.

Dodaj komentarz